Tělesný analyzátor TANITA

Chcete poznat své tělo?

Chcete přesně vědět:

  • aktuální váhu včetně procenta tělesného tuku?
  • rozmezí zdravého tělesného tuku?
  • viscerální tuk?
  • podíl svalové hmoty a hmotnost kostí?
  • bazální metabolickou spotřebu (denní příjem kalorií)?
  • metabolický věk?
  • celkovou fyzickou kondici?
  • své pokroky k dosažení vaší ideální postavy?

Používejte tělesný analyzátor TANITA a mějte své tělo a tělesné tuky pod kontrolou.

POPIS FUNKCÍ

Podíl svalové hmoty - tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené.

Hmotnost kostí - znamená množství kalcia a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a dostatečnou tělesnou aktivitou.

Viscerální tuk - tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a % tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblasti břicha, obzvlášť u žen v menopauze. Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd. Rádce viscerálního tuku poradí, zda je množství viscerálního tuku v normálních nebo zvýšených hodnotách.

Bazální metabolická spotřeba (denní příjem kalorií) - BMR - tato funkce ukazuje množství kalorií potřebné pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém…). Spalujete kalorie klidně i ve spánku. Přibližně 70 % za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR - přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzívnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie. Vaše BMR závisí na podílu svalů ve Vašem těle. Při přibývajícím množství svalů, zvyšujete Vaši spotřebu energie. Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá Vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku, snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší.

Metabolický věk - tato funkce spočítá Vaše BMR a ukáže Vám průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Zvýšená tělesná aktivita Vám pomůže zvětšit objem svalové tkáně a snížit Váš metabolický věk. Váha ukazuje hodnoty od 12 do 90. Nižší věk než 12 se na displeji zobrazí "12", vyšší než 90 se na displeji zobrazí "90". Vědci dokázali, že se metabolismus přibývajícím věkem dítěte mění, zlom nastává od 16 nebo 17 let, kdy se spotřeba snižuje.

Celková fyzická kondice - tato funkce porovnává Vaše složení těla tím, že porovná tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku, Vaše fyzická kondice se podle toho změní. I když Vaše hmotnost zůstává neměnná, může se Vaše svalová hmota nebo podíl tělesného tuku změnit, a to zlepšuje Váš zdravotní stav a snižuje riziko některých onemocnění.

Rozmezí zdravého tělesného tuku - váha automaticky porovnává procento tuku s procentem tuku zdravého člověka (stanoveno světovou zdravotnickou organizací na základě dlouhodobých výzkumů) a výsledek zobrazí na displeji ve čtyřech stupních. Měří se také u dětí.

Osobní váhy TANITA patří už řadu let ke špičce v měření a analýze složení těla.


Procento tělesného tuku

Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny.

Procento celkové tělesné vody

Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.

Hodnota útrobního viscerálního tuku

Tato funkce ukazuje množství útrobního tuku v těle. Útrobní tuku je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.

Bazální metabolická spotřeba (BMR)

BMR je množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).

Denní příjem kalorii (DCI)

DCI = BMR x úroveň aktivity. Hodnota vykazuje doporučené množství denního kalorického příjmu pro zachování shodné celkové tělesné hmotnosti pro následujících 24 hodin. DCI je součet kalorií bazálního metabolismu a kalorické spotřeby při běžné denní aktivitě a termogenezi (trávení, absorpce)

Metabolický věk

Spočívá na základě BMR určí, jakému zhruba věku náleží metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že je nutné zlepšit bazální metabolismus. Funkce je jen u vybraných modelu vah Tanita, které mají věkové rozhraní od 12 do 50, či do 90 let.

Svalová hmota

Tato funkce ukazuje hmotnost svalů v těle. Svalové hmoty zobrazuje obsah kosterní svalstvo, hladkou svalovinu (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.

Kostní hmota

Tato funkce ukazuje hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.

Kvalita svalů

Indikuje kvalitu svalů, která se mění v závislosti na faktorech, jako jsou věk a kondice. Svaly mladých lidí a lidí, kteří pravidelně cvičí, jsou většinou v dobrém stavu. Stav svalů se zhoršuje s přibývajícím věkem, nebo pokud pravidelně necvičíme.

Skóre svalů

Je indikátor množství svalové hmoty, je hodnocena u lidí starších 18 let. Čím vyšší skóre, tím vice svalové hmoty.

 

Kontraindikace

Funkce Body fat monitoring se určitě nedoporučuje pro osoby s kardiostimulátorem, či jinými elektronickými implantáty. U osob s neelektrickými implantáty, tak samozřejmě lze tuto funkce bez problémů používat. Pokud se jedná o kovové implantáty v těle, mohou mít vliv na výsledky tělesného tuku a % tělesného tuku mírně snížit, ale není nijak nebezpečný a výsledky jsou i e změnou konstantní v čase, To znamená, že i s kovovým implantátem lze analyzátor bez problémů používat.

Tělesné analyzátory vám pomohou nahlédnout do klíčových zdravotních ukazatelů, které vám umožní sledovat dopad změny vašeho životního stylu. Naučíte se poznávat své vlastní tělo a můžete se tak ujistit, že jste zvolili zdravý způsob stravování, či diety podle výsledků, které Vám tělesný analyzátor TANITA naměří a z nich vycházet dále do budoucna! Můžete tak předejít zdravotním onemocněním s nadváhou, obezitě apod.

 

© PortalWeb.cz Facebook Salon Růže Instagram Salon Růže Twitter Salon Růže Google+ Salon Růže

Použité fotografie na stránkách www.salon-ruze.cz jsou chráněny autorským zákonem, používání fotografií, textů nebo jejich částí bez svolení autora je zakázáno.

 
Kryoradio lipolýza 3D liposukce Ultra lipolýza Bělení zubů Iontová detoxikace organismu Depilace Kosmetika Parafínové zábaly Kolagenárium Profi solária Termohubnutí Infrasauna Vakové uhličité koupele Sprejové opálení Lymfodrenáže Myostimulátor Tejpování Masáže Polášková Manikúra Pedikúra Modeláž nehtů Hirudoterapie Prodlužování řas Permanenetní make-up Rekvalifikační kurzy Analýza TANITA